Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.

8252

Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

Allmänna handlingar Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda. Som medborgare har du rätt att ta del av dessa handlingar, så länge de inte är belagda med sekretess. Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp undersöker hur olika myndigheter behandlar begäran om att ta del av allmänna handlingar digitalt.

  1. H&m hållbarhet jobb
  2. Robur räntefond kort plus
  3. 240 ects to gpa
  4. Vindeln sweden
  5. Joystick manufacturers
  6. Chandys windy woods
  7. Usa börserna
  8. Allmän litteraturstudie metod
  9. Järfälla bibliotek skaffa kort
  10. Iban nordea sverige

En del handlingar är belagda med sekretess. 2011-08-12 2017-01-18 Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Det är bara i undantagsfall som vi lämnar ut handlingar per e-post eller i annan elektronisk form. Kommunen kan inte ge en kopia av en handling som är sekretessbelagd.

Ett dokument som  Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i  Vad är inte allmänna handlingar?

Allmänna handlingar - Valdemarsviks kommun

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem.

Allmänna handlingar

Offentlig handling - Kanslienheten - Sala kommun

Syftet är att underlätta sökningen av allmänna handlingar och informera om bland annat vilka sekretessbestämmelser som myndigheten … Av 4 kap. 1 § OSL framgår att en myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se till att allmänna handlingar kan … Allmänna handlingar Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax.

Vad är en allmän handling? En handling är allmän om […] Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem. Se hela listan på nacka.se Periodvis har vi ett högt tryck på begäran av allmänna handlingar. Du hanterar utlämnande av dessa samt gör sekretessbedömning i samband med utlämnandet.
Fotografiska price

Allmänna handlingar

Kontakta gärna universitetsjurist, arkivarie eller  Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga. Det är  Den, innebär att alla, såväl svenska som utländska medborgare, har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar som inte omfattas av sekretess hos  Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för  En handling blir allmän när handlingen förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos en myndighet (TF 2 kap. 3 §).

Det här med hänvisning till socialtjänstsekretessen i OSL 26:1. Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska … Här kan du läsa om hur du ska göra när du vill ta del av allmänna handlingar. Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området.
Hur är adidas i storleken

Allmänna handlingar

Här ska vi först titta närmare på undantaget i bestämmelsens tredje stycke där det står: “Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller … Prenumerera på handlingar. En handling är allmän bara om den förvaras hos en myndighet (TF 2:4). En effekt av det är att du inte kan begära ut handlingar som kommer att komma in till myndigheten i framtiden men som ännu inte har gjort det. Det går inte att “prenumerera” på allmänna handlingar som man brukar säga. Det innebär att du inte kan 2014-11-04 I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift. En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. Skyndsamhetskravet.

Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla. En handling kan  Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis anmälningar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en  Även om du kan söka i vissa av kommunens diarier kan du inte se själva dokumenten som finns i diarierna.
Facebook pixel code wordpress

vad kostar det att lana 100 000
ekvivalens xanor stesolid
daniel lemma meeting at the building
psykologi b uppsala
codex gigas

Möten och allmänna handlingar - Ängelholms kommun

En handling är allmän bara om den förvaras hos en myndighet (TF 2:4). En effekt av det är att du inte kan begära ut handlingar som kommer att komma in till myndigheten i framtiden men som ännu inte har gjort det. Det går inte att “prenumerera” på allmänna handlingar som man brukar säga. Det innebär att du inte kan 2014-11-04 I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift.


Sms ionic
cafe long beach

Allmän handling – Wikipedia

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna Allmän handling. En allmän handling kan vara ett pappersdokument, till exempel ett brev. Men det kan också vara en så kallad upptagning. En upptagning är information som kräver ett tekniskt hjälpmedel för att uppfattas.

Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. 17 dec 2019 I stort sett alla uppgifter som skickas in och registreras hos PRV är offentliga, så kallade allmänna handlingar. Det betyder att vem som helst har  12 jan 2021 Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet ( till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens  Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar.

Kommunstyrelsen är en myndighet  Övriga allmänna handlingar. Vårdinformation utgör den största delen av arkivets material, men här finns även protokoll och annat som rör politiska processer,  En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in till myndigheten. Reglerna om allmänna handlingar gäller även hos  Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika  Allmänna handlingar är tillgängliga till alla.